I. Date de identificare:

 S.C. Rotrade Service S.R.L.

cu sediul în Oradea str. Calea Borsului nr. 12, jud. Bihor 410605

cod unic de înregistrare fiscală RO 7733696

înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J05/518/2015

cont deschis la Alpha Bank, Suc. Cluj – Napoca, cont IBAN  RO37 BUCU 6440 1380 2511 RO01,

administratori: Csirmaz Gáspárné Katalin si Gyozo Csaba Zsolt

 

Contact:

Telefon /fax : 0374/434-432 / 0374/434-431

E-mail: office@rotradeservice.ro


II. Informații generale:

Termenii şi Condiţiile Generale de Vânzare şi Livrare definesc în mod clar drepturile şi obligaţiile Cumpărătorului şi Vânzătorului (SC Rotrade Service SRL).

Prin lansarea comenzii, toţi Cumpărătorii confirmă cunoaşterea condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare şi le acceptă.

Termenii şi Condiţiile Generale se aplică tuturor facturilor emise, ofertelor prezentate şi contractelor încheiate între  Vânzător şi Cumpărător, inclusiv prevederilor exprese, încheiate în scris, care prevăd contrariul. 


III. Condiţii de livrare, recepţie:

 • Marfa aflată pe stoc va fi livrată :
  • prin Fan Courier* în termen de 24 de ore de la confirmarea comenzii,
  • prin GLS în termen de 48 de ore de la confirmarea comenzii,
  • ridicare personală din depozitul nostru (adresa: Oradea str. Calea Borsului nr. 12, jud. Bihor, Cod postal 410605).

*Cumparatorul are dreptul de a alege firma de curierat.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, poate fi posibilă întârzierea livrărilor către anumite destinații.

 

Cheltuielile de transport vor fi împărţite între părţi în felul următor: Vânzătorul suportă cheltuielile aferente transportului pentru comenzi de minim 180.00 EURO+TVA, pentru comenzi  mai mici de 180.00 EURO+TVA cheltuielile aferente transportului urmând a fi suportate de către Cumpărător.

 • Vânzătorul se obligă să livreze produsele comandate în termenul de livrare specificat în ofertele de preţ.

 

 • În cazul în care Vânzătorul nu are posibilitatea de a livra la termen marfa comandată, îl informează pe Cumpărător în termen maxim de  48 ore de la primirea comenzii, respectiv despre un eventual nou termen de livrare. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu termenul de livrare comunicat de către Vânzător, are dreptul de a renunţa la comandă în cel mult 48 de ore de la comunicarea noului termen de livrare.

 

 • La livrare, produsele vor fi însoţite de certificatele de calitate, conformitate şi garanţie, corespunzător cu prevederile legale în materie.

 

 • Recepţia calitativă şi cantitativă a mărfii se va face în momentul livrării, vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere atât pentru viciile aparente ale produselor, cât şi pentru lipsa vreunui produs din cele comandate, pe care cumpărătorul nu le-a semnalat în termen de 48 de ore de la data primirii mărfii.

 

 • Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a înlocui gratuit în termen maxim de 15  zile eventualele produse livrate greşit cu cele corespunzătoare, dacă s-a semnalat acest lucru în termen de 48 ore de la primirea mărfii.

IV.  Preţul de vânzare

 • Preţurile din ofertele de preţ sunt exprimate în EURO, fără TVA, iar facturarea se efectuează la cursul spot Alpha Bank din ziua emiterii facturii.
 • Preţurile produselor se pot negocia în funcţie de cantitate.
 • Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a înştiinţa Cumpărătorul despre orice modificare de preţ. În cazul unei măriri de preţ Cumpărătorul îşi menţine dreptul de a rezilia prezentul contract.

V.  Modalităţi şi condiţii de plată

 • modalitatea de plată si termenul de plată sunt specificate în comandă (plată numerar sau ramburs, Ordin de plată, BO sau CEC). Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
 • Cumpărătorul îşi asumă obligaţia de a achita facturile întocmite de către Vânzător întermenul stabilit în comandă. Facturile vor fi refuzate la plată dacă cantitatea livrată nu corespunde cu cea comandată sau dacă produsele prezintă deficienţe la predare. În acest caz Cumpărătorul este îndreptăţit să suspende plata până la remedierea deficienţelor/înlocuirea produselor/suplimentarea cantităţii, după caz.
 • Vânzătorul îşi rezervă dreptul de proprietate asupra produselor până la momentul achitării integrale a preţului stabilit.

VI.  Condiţii de garanţie

 • Cumpărătorul îl înştiinţează pe Vânzător în termen de 5 zile lucrătoare privind defecţiunile garanţiale apărute, prezentând factura cu care s-a cumparat produsul, precizând codul articolelor, cantitatea acestora precum şi descrierea defecţiunii.
 • Vânzătorul oferă garanţie de 3 luni pentru bunurile livrate începând cu data recepţiei acestora de către Cumpărător. Garanţia oferită acoperă defecte de fabricaţie (defecte de material, defecte de lipire). Garanţia NU acoperă defectele datorată manipulării şi/sau utilizării defectuoase a produselor.
 • Cumpărătorul depozitează marfa defectă, înlocuită în garanţie timp de o lună de la data înlocuirii, fiind obligat să o restituie Vânzătorului, la cererea acestuia. În cazul în care Vânzătorul nu revendică marfa defectă Cumpărătorul are dreptul de a o distruge după ce trece termenul de o lună, de la data depozitarii.

VII.  Obligaţiile părţilor:

Vânzătorul are următoarele obligaţii:

 • Vânzătorul va transmite Cumpărătorului ofertă de preţ la solicitarea acestuia. În oferta de preţ se va menţiona termenele de livrare pentru produsele solicitate.
 • Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a livra produsele comandate însoţite de factura fiscală la sediul Cumpărătorului în termenele de livrare menţionate în ofertele de preţ.
 • Vânzătorul garantează respectarea legislaţiei în materie în ceea ce priveşte procesul de producţie, introducerea pe piaţă şi comercializarea produselor, inclusiv marcarea CE, precum şi conformitatea produselor faţă de dispoziţiile normelor europene în vigoare şi, în special, ca acestea să fie conforme cu toate dispoziţiile legale şi cutumiare în materie de comerţ.
 • Vânzătorul va răspunde pentru viciile ascunse ale produselor, constatate de către Cumpărător, conform legislaţiei în materie. Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent. Viciul acuns trebuie adus la cunoştinţa vânzatorului în termen de 3 zile. Vânzătorul este obligat să remedieze în cel mult 15 zile de la constatare, defecţiunile/deficienţele apărute în caz contrar având obligaţia ca, la solicitarea cumpărătorului, să înlocuiască produsul afectat de vicii ascunse cu un altul similar/identic în stare corespunzătoare de funcţiune. În funcţie de situaţia apărută, la solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul poate acorda o reducere corespunzatoare de preţ, echivalentă cu contravaloarea prejudiciului suferit de către Cumpărător.
 • Vânzătorul se obligă să restituie contravaloarea mărfii cu defecte de garanţie în termenul de o lună de la primirea înştiinţării, în cazul în care nu are posibilitatea să înlocuiască produsul cu defecţiuni cu un altul similar/identic în stare corespunzătoare de funcţiune.

 

Cumpărătorul are următoarele obligaţii:

 • Cumpărătorul îşi asumă obligaţia de a transmite comanda pentru produsele solicitate în scris prin fax sau e-mail.
 • Cumpărătorul îşi asumă obligaţia de a achiziţiona articolele menţionate în comanda transmisă exclusiv de la Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu are posibilitatea de a livra marfa comandată în termenul determinat Cumpărătorul are dreptul de a o achiziţiona din altă parte.
 • Cumpărătorul are dreptul de a accepta facturile fiscale numai cu preţurile menţionate în ofertele de preţ.
 • Să plătească preţul bunurilor cumpărate în suma şi la termenele prevăzute, în caz de întărziere a plăţii, să achite penalităţile de întărziere stabilite.
 • Să utilizeze produsele în condiţiile de utilizare prevăzute de fişa produsului.
 • Se obligă să nu greveze, să nu înstrăineze, să nu închirieze şi să utilizeze corespunzător bunul pe toată durata derulării prezentului contract până la achitarea integrală a preţului şi a eventualelor penalităţi de întârziere.